موتورالکتریکی

اسفند ۲۵, ۱۳۹۶
بیمتال چیست وچگونه عمل می کند

بیمتال چیست و چگونه عمل می کند

  بیمتال یا رله حرارتی چیست بیمتال یا رله حرارتی دستگاهی است که برای محافظت از موتورهای الکتریکی در تابلو برق صنعتی استفاده می شود که داخل آن […]