ستاره بستن موتور

اسفند ۲۱, ۱۳۹۶
فیلم طریقه بستن الکتروموتور به روش ستاره و یک نکته مهم

فیلم طریقه بستن الکتروموتور به روش ستاره و یک نکته مهم

امروز می‌خواهیم طریقه بستن الکتروموتور سه فاز را به روش ستاره به شما آموزش بدیم در اینجا یک الکتروموتور داریم که روی اون ترمینال قرار داره که […]