آموزش برق قدرت

اسفند ۲۲, ۱۳۹۶
فیلم طریقه بستن الکتروموتور به روش ستاره و یک نکته مهم

طریقه بستن الکتروموتور به روش مثلث و یک نکته مهم

  امروز می‌خواهیم طریقه بستن الکتروموتور سه فاز را به روش مثلث به شما آموزش بدیم در اینجا یک الکتروموتور داریم که روی اون ترمینال قرار […]